กิจกรรมเขตพื้นที่ผู้อำนวยการ สพป.

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต๑ พร้อมด้วย นายไกรสร ชาติชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ อ.ทัพทัน  เพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาฟื้นฟูโรงเรียน ให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเรียนการสอน หลังจากถูกน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมา  พร้อมหาแนวทางป้องกันลดความเสียหายในอนาคต โดยมีบริสุทธิ์ นะวะมวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูให้ข้อมูล

ภาพเพิ่มเติม>> https://photos.app.goo.gl/3iNVmMeK9Eo8N9DNA

Back to top button