กิจกรรมเขตพื้นที่ผู้อำนวยการ สพป.

ประชุมรายงานผลการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายศุภพงษา  จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมรายงานผลการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานนิเทศประจำกลุ่มโรงเรียน โดยมี ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ นายอุทัย คำสีหา นายไกรสร ชาติชนะ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ และศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ณ ห้องประชุม ฅ สำราญ สพป.อุทัยธานี เขต ๑

ภาพเพิ่มเติม

Back to top button