กิจกรรมเขตพื้นที่ผู้อำนวยการ สพป.

ประเมินกิจกรรม “ลองทำดู…หนูทำได้”

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประเมินความสามารถด้านการเขียนของนักเรียน กิจกรรม “ลองทำดู…หนูทำได้”  นักเรียนชั้น ป.๒ ลายมือสวยยกชั้น ตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะกรรมการครูภาษาไทยจากโรงเรียนในสังกัด ทั้ง ๔ อำเภอ ร่วมประเมิน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑

ภาพเพิ่มเติม

Back to top button