กิจกรรมเขตพื้นที่ผู้อำนวยการ สพป.

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ จัดประชุมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕  นายศุภพงษา  จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ โดยมีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เด็กนักเรียนผู้บริหารและครูผู้สอน ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ โดยมี ดร.ไพโรจน์  อักษรเสือ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง๒  สพป.อุทัยธานี เขต ๑

>>ภาพเพิ่มเติม<<

Back to top button