กิจกรรมเขตพื้นที่ผู้อำนวยการ สพป.

ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่จำนวน ๑๐ ราย พร้อมให้โอวาทและความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวมถึงการเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องรับรอง ฅ สำราญ สพป.อุทัยธานี เขต ๑

Back to top button