กิจกรรมเขตพื้นที่ผู้อำนวยการ สพป.

ตรวจ ATK บุคลากรหาเชื้อโควิด-19 ก่อนปฏิบัติงานวันแรกหลังจากหยุดสงกรานต์

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มีนโยบายมาตรการเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสั่งการให้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์ ดำเนินการตรวจ ATK หาเชื้อโควิด-19 แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ รวมถึงนักศึกษาฝึกประสบการณวิชาชีพทุกคน ก่อนเริ่มปฏิบัติงานวันแรกหลังจากหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการ ผลตรวจออกมาไม่พบเชื้อโควิด-19

>>ภาพเพิ่มเติม<<

Back to top button