กิจกรรมเขตพื้นที่ผู้อำนวยการ สพป.

ผอ. สพป.อน.๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม”จิตอาสา สำนักงาน ก.ค.ศ.”

       วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม “จิตอาสา สำนักงาน ก.ค.ศ.” โดยมี รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม สำนักงาน สพป.อุทัยธานี เขต ๒

ภาพเพิ่มเติม

Back to top button