กิจกรรมเขตพื้นที่ผู้อำนวยการ สพป.

เปิดการประชุมออนไลน์ “อังกฤษ เราพร้อม”

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมออนไลน์ “อังกฤษ เราพร้อม” ชี้แจงแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบอ้างอิงภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานสากล (CEFR)

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความสามารถและประสบการณ์ นางสาวภัทรภร ชนะผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย สพม.ชลบุรี ระยอง นายวีรวัฒน์ กัลชาญพิเศษ ที่ปรึกษาสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. และการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรนานาชาติเคมบริดจ์

และ นางสาวแสงแข คงห้วยรอบ ศึกษานิเทศก์ นำโดย นายธงชัย มั่นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง๑ สพป.อุทัยธานี เขต๑

ในการนี้ มีผู้บริหารเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๐ คน เข้าร่วมการประชุมในภาคเช้า “อังกฤษ เราพร้อม” นอกจากนี้ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดได้เข้าร่วมประชุมภาคบ่าย “ครูอังกฤษ เรารักกัน” เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การอบรมพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโอกาสต่อไป

ภาพเพิ่มเติม

Back to top button